Từ ” xuân” trong câu thơ ” như mơ ngày tết xuân năm ấy” được dùng theo nghĩa gốc hay chuyển ạ ?

Từ ” xuân” trong câu thơ ” như mơ ngày tết xuân năm ấy” được dùng theo nghĩa gốc hay chuyển ạ ?

0 thoughts on “Từ ” xuân” trong câu thơ ” như mơ ngày tết xuân năm ấy” được dùng theo nghĩa gốc hay chuyển ạ ?”

  1. Từ ” xuân” trong câu thơ ” như mơ ngày tết xuân năm ấy” được dùng theo nghĩa gốc ( vì từ xuân trong câu này là mùa xuân chỉ một mùa trong năm )

    Reply
  2. @Meoss_

    * Từ ” xuân” trong câu thơ ” như mơ ngày tết xuân năm ấy” được dùng theo: nghĩa gốc.

    => Vì: từ xuân được hiểu theo nghĩa là một mùa trong năm.

    Reply

Leave a Comment