Từ đoạn văn thánh gióng em rút ra cho mình được bài học gì trong cuộc sống viết 2-3 câu

Từ đoạn văn thánh gióng em rút ra cho mình được bài học gì trong cuộc sống viết 2-3 câu

0 thoughts on “Từ đoạn văn thánh gióng em rút ra cho mình được bài học gì trong cuộc sống viết 2-3 câu”

  1. Từ đoạn văn Thánh Gióng em rút ra được rất nhiều bài học cho bản thân . Thứ nhất là phải Yêu quê hương đất nước,gia đình và Tổ quốc.Thứ hai,cố gắng trở thành người có ích cho gia đình và xã hội để có thể góp phần dựng xây quê hương đất nước.

    Reply
  2.  Ca ngợi một chủ nghĩa yêu nước hoàn toàn trong trắng không một hạt bụi danh vị hay một chút tư lợi cá nhân, ca ngợi một tinh thần phục vụ vô điều kiện cho Tổ quốc, cho đồng bào.

    Reply

Leave a Comment