Trung bình cộng của hai số chẵn liên tiếp là 24 a,tìm tổng hai số đó B, tìm hai số chẵn đó

Trung bình cộng của hai số chẵn liên tiếp là 24 a,tìm tổng hai số đó B, tìm hai số chẵn đó

0 thoughts on “Trung bình cộng của hai số chẵn liên tiếp là 24 a,tìm tổng hai số đó B, tìm hai số chẵn đó”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Sửa đề số chẵn `→` số lẻ

  Tổng hai số đó là :

  `24 ×  2 = 48`

  Hai số lẻ liên tiếp cách nhau 2 đơn vị nên số lớn có giá trị là :

  `(48 + 2) : 2 = 25`

  Vậy hai số cần tìm có giá trị là : `25` và `27`

   

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Tổng hai số đó là :

          24 × 2 = 48

  b) 2 số chẵn liên tiếp sẽ có hiệu là 2.

  Số lớn là : ( 48 + 2 ) : 2 = 25 

  Số bé là  : 48 – 25 = 23

      Đáp số a : 48 

                    b : số lớn : 25

                         số bé   : 23

  `Chúc` `Em` `Học` `Tốt`

  Reply

Leave a Comment