Trong văn bản “Hạnh phúc của một tang gia” em hãy giải thích nhan đề qua: – Thế nào là thượng lưu? – Giao thời là gì? – Tây Tàu nhố nhăng là sao?

Trong văn bản “Hạnh phúc của một tang gia” em hãy giải thích nhan đề qua:
– Thế nào là thượng lưu?
– Giao thời là gì?
– Tây Tàu nhố nhăng là sao?

0 thoughts on “Trong văn bản “Hạnh phúc của một tang gia” em hãy giải thích nhan đề qua: – Thế nào là thượng lưu? – Giao thời là gì? – Tây Tàu nhố nhăng là sao?”

 1. -Thượng lưu là tầng lớp cũ được phân biệt khác trung , hạ lưu nó có ý nghĩa cao sang hơn .

  – Giáo thời là chuyển từ một cái mới sáng cái cũ hay từ một thời kì này chuyển tới thời kì kia có sự biến dôid sâu sắc sống nó còn có mâu thuẫn, không ổn định

  – Tây tàu nhố nhăng là là một thời gian mà xãnxã hội đất nước ta đang ở giai đoạn giao thời 

  Reply
 2. thượng lưu: giàu có

  giao thời: khoảng thời gian chuyển tiếp từ thời kì này sang thời kì khác, là lúc cái mới cái cũ xen lẫn nhau, thường có mâu thuẫn, xung đột, chưa ổn định

  tây tàu nhố nhăng là:bọn tây tàu những điều  không hợp với lẽ thường của người đời đến mức chướng tai gai mắt

  giải thích nhan đề: niềmvui, niềm hạnh phúc của một gđ đại bất hiếu khi nhà có đám tang

  Reply

Leave a Comment