Trong “thuật hoài”, tại sao tác giả lại phải “thẹn”? Ý nghĩa của nỗi thẹn?

Trong “thuật hoài”, tại sao tác giả lại phải “thẹn”? Ý nghĩa của nỗi thẹn?

0 thoughts on “Trong “thuật hoài”, tại sao tác giả lại phải “thẹn”? Ý nghĩa của nỗi thẹn?”

  1. *Tác giả thẹn vì

       – Cảm thấy mình chưa bằng Vũ Hầu =>Thể hiện sự khiêm tốn khiêm nhường

       -Chưa trả xong nợ nước =>Khát vọng cống hiến 

    Reply
  2. Thẹn vì chưa khôi phục được đất nước , chưa mang lại cảnh thái bình cho đất nước . Cái thẹn làm nên nhân cách cao đẹp của Phạm Ngũ Lão .Một vị tướng tài , có nhiều công trạng trong công cuộc kháng chiến quân Mông-Nguyên , là nười hết lòng vì dân vì nước 

    Reply

Leave a Comment