Question

Trong rừng có nhiều lối đi , tôi chọn dấu đi không có dấu chân người – Rô-bét . Nhưng Lỗ Tấn lại nói kì thực trên mặt đất làm gì có đường người ta đi mãi thì thành đường thôi
Leave a Comment