Trong những vật thần kì của thạch Sanh,em thích nhất vật nào? Nếu có vật đó trong tay thì em sẽ sử dụng làm gì ?

Trong những vật thần kì của thạch Sanh,em thích nhất vật nào? Nếu có vật đó trong tay thì em sẽ sử dụng làm gì ?

0 thoughts on “Trong những vật thần kì của thạch Sanh,em thích nhất vật nào? Nếu có vật đó trong tay thì em sẽ sử dụng làm gì ?”

 1. Trong những vật thần kì của Thạch Sanh, em thích nhất là CÂY ĐÀN THẦN

  Nếu có vật đó trong tay em đánh đàn để mong đất nước được hòa bình, không có chiến tranh xâm lược. Và cái thiện luôn thắng cái ác, cái tốt luôn thắng cái xấu…

             Xin hay nhất nha bn^-^

             Chúc học tốt nhé~~~

  Reply
 2. Em thích nhất là cây đàn của thạch sanh.

  khi em có nó em sẽ đánh nó trong những phiên toà để mọi người biết sự thật cũng như giả hòa các cuộc chiến tranh trên thế giới để tất cả đều dược sông trông hòa bình

  Reply

Leave a Comment