Question

Trong những chi tiết trong câu chuyện Thánh Gióng
– Sự ra đời của Thánh Gióng
– Tiếng nói đầu tiên là tiếng nói giết giặc
– Sự lớn lên và trưởng thành kỳ diệu của Gióng
– Thánh Gióng ra trận và đánh giặc
– Giặc tan Gióng bay về trời
Trong những chi tiết trên, em ấn tượng nhất với chi tiết nào ? Vì sao ?
Leave a Comment