Trong giờ ăn trưa , nhà bếp có đủ 378 suất bánh mì cho học sinh bán trú . Nhưng có 1/3 số học sinh ko dùng món này và một số học sinh đã chia lại 26 s

Trong giờ ăn trưa , nhà bếp có đủ 378 suất bánh mì cho học sinh bán trú . Nhưng có 1/3 số học sinh ko dùng món này và một số học sinh đã chia lại 26 suất cho các bạn khác dùng . Vậy còn bao nhiêu suất bánh mì đã dùng ?

Leave a Comment