Question

Trong đoạn trích trên , câu nào là câu cảm thán? đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu cảm thán ?
a, Đau đớn thay phận đàn bà
Hỡi ôi, thân ấy biết là mấy thân
b, Ôi bác Hồ ơi , những xế chiều
Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu
c, Cô đơn thay là cảnh thân tù!
Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực
Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu!
d, Ôi Tổ quốc, ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông
Leave a Comment