Question

Trong câu thơ “đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới”. Vì sao tác giả dùng từ “chờ” mà không dùng từ “đợi” ?
Leave a Comment