Trong các số sau số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (Chú ý rằng có những số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa): 8 16 20 27

Trong các số sau số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (Chú ý rằng có những số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa): 8 16 20 27 60 64 81 90 100.

0 thoughts on “Trong các số sau số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (Chú ý rằng có những số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa): 8 16 20 27”

 1. Ta có: 

  8 = 2³

  16 = 4²

  27 = 3³

  64 = 4³

  81 = 9²

  100 = 10²

  Vậy các số cần tìm trên là: 8; 16; 27; 64; 81; 100.

  Chúc học tốt!!!

   

  Reply

Leave a Comment