Trong các câu dưới đây, câu nào không phải câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi? a,Bạn có thích chơi diều không? b,Tôi không biết bạn có thích chơi

Trong các câu dưới đây, câu nào không phải câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi?
a,Bạn có thích chơi diều không?
b,Tôi không biết bạn có thích chơi diều không?
c,Hãy cho biết bạn thích trò nào nhất?
d,Ai dạy bạn làm bài này đấy?
e,Thử xem ai khéo tay hơn nào?

0 thoughts on “Trong các câu dưới đây, câu nào không phải câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi? a,Bạn có thích chơi diều không? b,Tôi không biết bạn có thích chơi”

 1. Trong các câu dưới đây, câu không phải câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi là:

  -b,Tôi không biết bạn có thích chơi diều không?

  -c,Hãy cho biết bạn thích trò chơi nào nhất?

  -e,Thử xem ai khéo tay hơn nào?

  Reply
 2. Câu không phải câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi:

  b) Tôi không biết bạn có thích chơi diều không?

  c) Hãy cho biết bạn thích trò chơi nào nhất?

  e) Thử xem ai khéo tay hơn nào?

  Reply

Leave a Comment