Trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà” Đọc 6 câu thơ giữa : “Trẻ thời đi vắng….trầu không có” a) Em có nhận xét gì về đặc điểm, trạng thái của các đố

Trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà”
Đọc 6 câu thơ giữa : “Trẻ thời đi vắng….trầu không có”
a) Em có nhận xét gì về đặc điểm, trạng thái của các đối tượng, sự vật liên quan đến việc tiếp đãi bạn của tác giả
b) Qua những sự vật, hình ảnh được liệt kê em thấy ý định tiếp đãi bạn của Nguyễn Khuyễn như thế nào?
c) Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong 6 câu thơ trên? Tác dụng?
d)Nội dung của 6 câu thơ trên

0 thoughts on “Trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà” Đọc 6 câu thơ giữa : “Trẻ thời đi vắng….trầu không có” a) Em có nhận xét gì về đặc điểm, trạng thái của các đố”

 1. Bài làm

  rong bài thơ “Bạn đến chơi nhà”

  Đọc 6 câu thơ giữa : “Trẻ thời đi vắng….trầu không có”

  a, em có nhận xét la

  Sự vật- Hoàn cảnh – Kết quả

  Chợ ( thức ăn ) – Trẻ lại đi vắng- kh mua đc gì

  Ao cá- ao sâu, nước lớn => kh có cá

  GÀ – Vườn rộng, ruộng thưa =>0 bắt đc gà

  Rau rưa – Cải chửa ra cây, cà mới nụ,…=> o có rau

  Phòng trà – 0 có trầu => kh có

  Cô giáo tui phân tích z ó

  b, 

  Tác giả coi trọng tình bạn hơn là vật chất nên dù kh có dì để tiếp đaix nhưng có bạn đến chơi là vui rùi

  c,

  BPNT

  Liệt kê

  đối ( có – kh có)

  Thành ngữ ( ao sâu nước cả)

  Nói quá

  => Khẳng định cuộc sống thanh bạch giản dị của Nguyễn Khuyến

  d.

  ND – Tác giả coi trọng tình nghĩa hơn vật chất tin tưởng vào tình bạn cao cả và trog sáng

  Nhớ VOTE cho tui nhaI Love You pặc pặcCho câu tlhn nữa nhaChúc bạn học tốt

  Reply

Leave a Comment