trong bài mẹ hiền dạy con ngữ văn 6 từ đó em rút ra bài học gì cho chính mình nhanh nhoa

trong bài mẹ hiền dạy con ngữ văn 6 từ đó em rút ra bài học gì cho chính mình
nhanh nhoa

0 thoughts on “trong bài mẹ hiền dạy con ngữ văn 6 từ đó em rút ra bài học gì cho chính mình nhanh nhoa”

  1. rút ra được

    mẹ hiền dạy con người có đạo đức có chỉ học tập tạo con người môi trường sống tốt đẹp

    Bà mẹ thầy Mạnh Tử là người mẹ, người thầy với tấm lòng yêu thương con hết mực. Bà có ý thức về việc dạy dỗ con từ nhỏ – một người phụ nữ bình dị mà khéo léo, sâu sắc trong cách dạy con.

    Reply
  2. Em biết được môi trường sống có ý nghĩa rất lớn cho việc hình thành nhân cách con người. Nếu ta ở một nơi có môi trường tốt đẹp thì ta sẽ trở nên vui vẻ, hào đồng. Còn nếu ở trong môi trường toàn sự tệ nạn xã hội thì em sẽ bị vấy bẩn, và tụt hậu về sau. Việc giáo dục rất quan trọng đối với mỗi cá thể trong xã hội. Vậy nên ta hãy biết chọn nơi mà sống, chọn bạn mà chơi

    Reply

Leave a Comment