Trình bày suy nghĩ về câu chuyện “báo sài gòn tiếp thị ” (SGK / 123 )

Trình bày suy nghĩ về câu chuyện “báo sài gòn tiếp thị ” (SGK / 123 )

0 thoughts on “Trình bày suy nghĩ về câu chuyện “báo sài gòn tiếp thị ” (SGK / 123 )”

  1. Bản tin với nội dung ngắn gọn về cái chết của một người trẻ tuổi, con một gia đình tỉ phú ở Mỹ, đã để lại nhiều suy nghĩ cho người đọc. Vì khối tài sản kếch xù được thừa kế từ gia đình, cậu thanh niên Ra-pha-en đã lao vào ăn chơi sa đọa. Như vậy, con người chỉ thực sự trân trọng những giá trị vật chất khi chính họ tạo dựng lên. Hãy giáo dục con cái hiểu về giá trị đồng tiền được làm ra bởi công sức lao động của chính họ. Đó là một thông điệp sâu sắc và rất ý nghĩa thông qua bản ti

    Reply

Leave a Comment