Question

trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia ox vẽ hai tia oy và oz sao cho góc xoy bằng 60 độ , góc xoz bằng 120 độ a. trong 3 tia ox , oy , oz tia nào nằm giữa ? vì sao? b. so sánh góc yoz vs góc xoy c.Vẽ tia ot là tia đối của tia ox . cho biết hình vẽ có mấy gốc. Nêu tên các tia đó
Leave a Comment