Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy ;Oz sao cho xOy = 65 Độ ; xOz = 130 độ A) Tính số đo góc yOz B) Vẽ tia Ot là tia đối của ti

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy ;Oz sao cho xOy = 65 Độ ; xOz = 130 độ
A) Tính số đo góc yOz
B) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Tính số đo góc tOz
C) Vẽ tia Oa là tia phân giác của góc tOz.Hỏi góc aOy có là góc vuông ko ? Vì sao ?

0 thoughts on “Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy ;Oz sao cho xOy = 65 Độ ; xOz = 130 độ A) Tính số đo góc yOz B) Vẽ tia Ot là tia đối của ti”

 1. *Lời giải :

  `a)`

  Trên cùng 1 nửa mp bờ chứa tia `Ox` có : `hat{xOy} < hat{xOz}`

  `-> Oy` nằm giữa 2 tia `Ox` và `Oz`

  `-> hat{xOy} + hat{yOz} = hat{xOz}`

  `-> hat{yOz} = hat{xOz} – hat{xOy}`

  `-> hat{yOz} = 130^o  -65^o = 65^o`

  `b)`

  Vì `Ot` là tia đối của `Ox`

  `-> hat{xOz} + hat{tOz} = 180^o`

  `-> hat{tOz} = 180^o – hat{xOz}`

  `-> hat{tOz} = 180^o – 130^o = 50^o`

  `c)`

  Vì `Oa` là tia p/g của `hat{tOz}`

  `-> hat{aOz} = 1/2 hat{tOz} = 1/2 . 50^o = 25^o`

  Ta có : `hat{aOy} = hat{yOz} + hat{aOz}`

  `-> hat{aOy} = 65^o + 25^o = 90^o`

  hay `hat{aOy}` là góc vuông

  *Hình : dưới

   

  tren-cung-mot-nua-mat-phang-bo-chua-tia-o-ve-hai-tia-oy-oz-sao-cho-oy-65-do-oz-130-do-a-tinh-so

  Reply

Leave a Comment