tổng hai số là 43.nếu đem số thứ nhất gấp lên 4 lần và số thứ hai gấp lên 2 lần thì được tổng mới là 122.tìm hai số đó

tổng hai số là 43.nếu đem số thứ nhất gấp lên 4 lần và số thứ hai gấp lên 2 lần thì được tổng mới là 122.tìm hai số đó

0 thoughts on “tổng hai số là 43.nếu đem số thứ nhất gấp lên 4 lần và số thứ hai gấp lên 2 lần thì được tổng mới là 122.tìm hai số đó”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số thứ nhất x 4 + số thứ hai x 2 = 122

  Số thứ nhất + số thứ hai = 43

  => 2 x ( số thứ nhất + số thứ hai) = 2 × 43

  => 2 x số thứ nhất + 2 x số thứ hai = 86

  => ( số thứ nhất x 4 + số thứ hai x 2) – ( 2 x số thứ nhất + 2 x số thứ hai) = 122 – 86

  => 2 x số thứ nhất = 36

  => số thứ nhất = 36 : 2 = 18

  Số thứ hai là: 43 – 18 = 25

          Đáp số: số thứ nhất là 18

                        số thứ hai là 25

  Reply
 2. Số thứ nhất và số thứ hai đều gấp lên hai lần thì tổng là : 

             43 x 2 = 86

  Hai lần số thứ nhất là ; 

             122 – 86 = 36 

  Số thứ nhất là ; 

             36 : 2 = 18

  Số thứ hai là : 

             43 – 18 = 25

              Đ/S : Số thứ 1 ; 18

                       Số thứ 2 ; 25 

  Reply

Leave a Comment