Tổng 10 số bằng 375, mỗi số cách nhau 5 đơn vị, tìm 10 số đó? Mọi người giúp e ạ…!

Tổng 10 số bằng 375, mỗi số cách nhau 5 đơn vị, tìm 10 số đó? Mọi người giúp e ạ…!

0 thoughts on “Tổng 10 số bằng 375, mỗi số cách nhau 5 đơn vị, tìm 10 số đó? Mọi người giúp e ạ…!”

 1. Đáp án:

  15,20,25,30,35,40,45,50,55,60

  Giải thích các bước giải:

   Gọi x(số)là số cần tìm đó là

  =x+5,x+10,x+15,….x+45 

  Ta có :

  x+x+5+x+10+…..+x+45=375

  10x+(5+10+….45)=375

  10x=150

  x=15

   

  Reply
 2. Đáp án:

   15,20,25,30,35,40,45,50,55,60

  Giải thích các bước giải:

   Gọi 10 số cần tìm đó là x,x+5,x+10,x+15,….x+45 (∀x∈N)

  Ta có :

  x+x+5+x+10+…..+x+45=375

  ⇒10x+(5+10+….45)=375

  ⇒10x+ 225=375

  ⇒10x=150

  ⇒x=15

  Vậy các số cần tìm là 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60

  Reply

Leave a Comment