Tính đạo hàm giúp e vs ak

Tính đạo hàm giúp e vs ak
tinh-dao-ham-giup-e-vs-ak

0 thoughts on “Tính đạo hàm giúp e vs ak”

 1. Đáp án:

  $y’=\dfrac{-2x^2+2x+8}{(x^2+2x+3)^2}$

  Giải thích các bước giải:

  $y’=\dfrac{(2x-1)’.(x^2+2x+3)-(x^2+2x+3)’.(2x-1)}{(x^2+2x+3)^2}$

  $=\dfrac{2(x^2+2x+3)-(2x+2)(2x-1)}{(x^2+2x+3)^2}$

  $=\dfrac{2x^2+4x+6-(4x^2+2x-2)}{(x^2+2x+3)^2}$

  $=\dfrac{-2x^2+2x+8}{(x^2+2x+3)^2}$

  Reply

Leave a Comment