Tính cạnh một hình vuông,biết diện tích của nó bằng diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng 4,5m và chiều dài 18m.

Tính cạnh một hình vuông,biết diện tích của nó bằng diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng 4,5m và chiều dài 18m.

0 thoughts on “Tính cạnh một hình vuông,biết diện tích của nó bằng diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng 4,5m và chiều dài 18m.”

 1. Diện tích hình chữ nhật (hình vuông) là :

  `4,5` x `18` `=` `81`

  Do `81` `=` `9` x `9` nên cạnh hình vuông là `9` `m`

  Đáp số : `9` `m`

   

  Reply
 2. Gọi x là độ dài hình vuông, x > 0. Diện tích của hình vuông là x2. Diện tích của hình chữ nhật là $4,5 · 18 = 49(m^2)$. Theo đầu bài $= 81$.
  Do $81=9×9$ nên cạnh hình vuông là $9m$
  $⇒ x = 9$.  Vì $x > 0$ nên $x = 9$.
  Vậy độ dài cạnh hình vuông là $9m$.

  Reply

Leave a Comment