Tình cảm của nhân vật trữ tình thể hiện thế nào trong câu 7,8 cảnh ngày hè

Tình cảm của nhân vật trữ tình thể hiện thế nào trong câu 7,8 cảnh ngày hè

0 thoughts on “Tình cảm của nhân vật trữ tình thể hiện thế nào trong câu 7,8 cảnh ngày hè”

  1. Câu 7 : Nêu tích xưa :” Vua Ngu Thuấn có cây đàn và khúc nhạc Nam Phong” để thể hiện mong ước của chính mình -cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân

    Câu 8 : Bộc lộ mong ước của tác giả ” dân giàu đủ khắp đòi phương” -> câu thơ lục ngôn kết bài ngắn gọn ,dồn nén cảm xúc của tác giả

    => Cho thấy NT là một nhà thơ thân nhàn nhưng tâm không nhàn đc thể hiện ở câu 1 và câu 8 . Một người suốt đời vì dân vì nước và còn là một người yêu thiên nhiên yêu đời yêu cuộc sống

    Reply

Leave a Comment