tính a, 1+7+8+15+23+……..+160 b,1+4+5+9+14+……….+60+97 c,20+21+22+…………+29+39 giúp mình nha ai nhanh tay mình sẽ tick tlhn

tính
a, 1+7+8+15+23+……..+160
b,1+4+5+9+14+……….+60+97
c,20+21+22+…………+29+39
giúp mình nha
ai nhanh tay mình sẽ tick tlhn

0 thoughts on “tính a, 1+7+8+15+23+……..+160 b,1+4+5+9+14+……….+60+97 c,20+21+22+…………+29+39 giúp mình nha ai nhanh tay mình sẽ tick tlhn”

 1. `1 + 7 = 8`

  `7 + 8 = 15`

  `8 + 15 = 23`

  `15 + 23 = 38`

  `23 + 38 = 61`

  `38 + 61 = 99`

  `61 + 99 = 160`

  Vậy tổng của dãy số là : `1 + 7 + 8 + 15 + 23 + 38 + 61 + 99 + 160 = 512`

  b)

  `1+4+5+9+14+……….+60+97`

  `5+5+23+23+97+97`

  `2.5+2.23+2.97`

  `2.(5+23+97)`

  `2.125`

  `250`

  c)

  ,`20+21+22+…………+29+39`

  Dãy số `A` có các số hạng là

  `(29-20)+1=10` số

  tổng của dãy `A` là

  `(29+20).10:2=45` số

  `A+39=245+39=284`

   

  Reply

Leave a Comment