Tìm x trong tỉ lệ thức

Tìm x trong tỉ lệ thức
tim-trong-ti-le-thuc

0 thoughts on “Tìm x trong tỉ lệ thức”

 1. $\frac{x}{\frac{3}{50} }$ $=$ $\frac{\frac{2}{3}}{x }$

  $⇒$ $x^2$$=$ $\frac{3}{50}$ $×$ $\frac{2}{3}$ 

  $⇒$ $x^2$$=$ $\frac{1}{25}$ 

  $⇒$ $x^2$$=$ $(\frac{1}{5})^2$

  $⇒$ $x$$=±$ $\frac{1}{5}$

   

  Reply
 2. $\frac{x}{\frac{3}{50} }$ = $\frac{2}{\frac{3}{x} }$ ⇔$x^{2}$ =$\frac{2}{3}$ . $\frac{3}{50}$ ⇔$x^{2}$ $\frac{2}{50}$ =$\frac{1}{25}$ ⇔$x^{}$ = ±$\frac{1}{5}$ 

  chúc bạn học tốt

   

   

  Reply

Leave a Comment