Tìm tập xác định của hàm y = (1 – sin x) / (sin x + 1) a, x khác pi/2 + k.2.pi b, x khác k.2.pi c, x khác k.pi/2 d, x khác k.pi

Tìm tập xác định của hàm y = (1 – sin x) / (sin x + 1)
a, x khác pi/2 + k.2.pi
b, x khác k.2.pi
c, x khác k.pi/2
d, x khác k.pi

0 thoughts on “Tìm tập xác định của hàm y = (1 – sin x) / (sin x + 1) a, x khác pi/2 + k.2.pi b, x khác k.2.pi c, x khác k.pi/2 d, x khác k.pi”

 1.  tập xác định của hàm y = (1 – sin x) / (sin x + 1) 

  TXĐ:

  sinx+1 $\neq$ 0

  ⇔ sinx $\neq$ -1

  ⇔ x $\neq$ -π/2 +k2π
  (k∈Z)

   

  Reply
 2. Đáp án: $D=\mathbb{R}$ \ $\{\dfrac{-\pi}{2}+k2\pi\}$

   

  Giải thích các bước giải:

  ĐK: $\sin x+1\ne 0$

  $\Leftrightarrow \sin x\ne -1$

  $\Leftrightarrow x\ne \dfrac{-\pi}{2}+k2\pi$

   

  Reply

Leave a Comment