tìm tập xác định của các hàm số sau

tìm tập xác định của các hàm số sau

tim-tap-ac-dinh-cua-cac-ham-so-sau

0 thoughts on “tìm tập xác định của các hàm số sau”

 1. Đáp án: Bên dưới

  Giải thích các bước giải:

    a) $y=\dfrac{1}{4x-3}$ 

   Hàm số xác định khi: $4x-3_{}$ $\neq0$ 

                                    ⇔ $4x_{}$ $\neq3$ 

                                    ⇔ $x_{}$ $\neq$ $\dfrac{3}{4}$ 

  Vậy: $D=R_{}$ \ {$\dfrac{3}{4}$}

   b) $y=\dfrac{1}{\sqrt{x-4}}$ 

  Hàm số xác định khi: $x-4>0_{}$ 

                                  ⇔ $x>4_{}$ 

  Vậy: $D=(4;+∞)_{}$ 

   c) $y=\dfrac{1}{x^2-6x+5}_{}$ 

  Hàm số xác định khi: $x^{2}-6x+5$ $\neq0$ 

                                  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x\neq5\\x\neq1\end{array} \right.\) 

  Vậy: $D=R_{}$ \ {$1;5$} 

   d) $y=_{}$ $\sqrt[]{1-4x}+\sqrt{x-7}$ 

  Hàm số xác định khi: $\begin{cases} 1-4x\geq0 \\ x-7\geq0 \end{cases}$

                                  ⇔ $\begin{cases} x\leq\dfrac{1}{4} \\ x\geq7 \end{cases}$

                                  ⇔ $\dfrac{1}{4}\geq x\geq7$ 

  Vậy: $D=∅$

  Reply
 2. a) Đkxđ: $4x-3 \ne 0 ⇔ 4x \ne 3 ⇔ x \ne 0,75$

  Vậy TXĐ: D=R\{0,75}

  b) Đkxđ: $x-4>0 ⇔ x>4$

  Vậy TXĐ: $D=(4;+∞)$

  c) Đkxđ: $x^2-6x+5 \ne 0$ ⇔ phương trình $x^2-6x+5=0$ vô nghiệm

  ⇔ $x \ne 5$ và $x \ne 1$

  Vậy TXĐ: D=R\{1;5}

  d) Đkxđ:

  $1-4x≥0 ⇔ x≤0,25$

  $x-7≥0 ⇔ x≥7$

  Vậy TXĐ: D=∅

  Reply

Leave a Comment