Tìm số có 2 chữ số biết tích 2 chữ số là 54 và tổng 2 chữ số là 15

Tìm số có 2 chữ số biết tích 2 chữ số là 54 và tổng 2 chữ số là 15

0 thoughts on “Tìm số có 2 chữ số biết tích 2 chữ số là 54 và tổng 2 chữ số là 15”

 1. – Các số có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 15 : 69 , 78 , 87 , 96 .

  ⇒ Ta thấy số 69 và 96 nhân lên bằng 54 và cộng lại thì có tổng là 15 . 

  ⇒ Vậy số cần tìm ở đây là : 69 và 96

  CHÚC BN HOK TỐT !!!

  Xin hay nhất !

  Reply

Leave a Comment