tím số chia : 216;432;598;105 cho 5 cho 2

tím số chia : 216;432;598;105 cho 5 cho 2

0 thoughts on “tím số chia : 216;432;598;105 cho 5 cho 2”

 1. Đáp án:

  số chia  hết cho 5: 105 

  số chia  hết cho 2 : 216 ; 432 ;598

  Vì 

  Các số có chữ số tận cùng là chữ số 0 hoặc 5 thì đều chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

  Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

   

  Reply

Leave a Comment