Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó một chữ số 3 thì ta được số mới mà tổng số đã cho và số mới là 414 2)Khi viết th

Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó một chữ số 3 thì ta được số mới mà tổng số đã cho và số mới là 414

2)Khi viết thêm 1 chữ số đã cho thì số đã cho tăng thêm 518 đơn vị.tìm số đã cho và chữ số viết thêm
(Viết lời giải và đáp án bằng sơ đồ đoạn thẳng cả 2 bài)

0 thoughts on “Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó một chữ số 3 thì ta được số mới mà tổng số đã cho và số mới là 414 2)Khi viết th”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1)

  Bài giải :

  Gọi số có 2 chữ số cần tìm là : ab

  Theo đề , ta có :

  ab + 3ab = 414

  ab + 300 + ab = 414

  2 × ab = 414 – 300 

  2 × ab = 114

        ab = 114 : 2

        ab = 57

  ⇒ Số có 2 chữ số cần tìm là : 57

  Đáp số : 57

  2)

  Bài giải :

  Gọi chữ số viết vào bên phải số đã cho là : a

  Khi viết thêm a vào bên phải số đã cho thì số ấy tăng gấp 10 lần và a đơn vị .

  Ta có sơ đồ :

  Số đã cho : /—–/                          

  Số mới : /—–/—–/—–/—–/—–/—–/—–/—–/—–/—–/–a–/

  Ta thấy 518 bằng 9 lần số phải tìm cộng với a đơn vị .

  Vì : 518 không chia hết cho 9 nên chữ số a không thể là 9 .

  ⇒ a < 9

  ⇒ a là số d trong  phép chia 918 chia cho 9 .

  Vì : 518 : 9 = 57 ( dư 5 )

  ⇒ Số cần tìm là : 57

  ⇒ Chữ số viết thêm là : 5

  Đáp số : 57 và 5

   

  Reply
 2. Gọi số cần tìm có 2 chữ số là : ab

  Theo đề , ta có :

  ab + 3ab = 414

  ab + 300 + ab = 414

  2 × ab = 414 – 300 

  2 × ab = 114

  ab = 114 : 2

   ab = 57

  vậy số có 2 chữ số cần tìm là : 57

   

  Reply

Leave a Comment