Tìm m,n nguyên dương bt 2 mũ m + 2 mũ n = 2 mũ m + n

Tìm m,n nguyên dương bt
2 mũ m + 2 mũ n = 2 mũ m + n

0 thoughts on “Tìm m,n nguyên dương bt 2 mũ m + 2 mũ n = 2 mũ m + n”

 1. Đáp án:

  $(x;y) =\left\{(1;1)\right\}$

  Giải thích các bước giải:

  $2^m + 2^n = 2^{m + n}$

  $\Leftrightarrow 2^m+ 2^n = 2^m.2^n$

  Đặt $\begin{cases}2^m= x\\2^n = y\end{cases}(m,n \in \Bbb N^*)$

  Ta được:

  $x + y = xy$

  $\Leftrightarrow x – xy + y = 0$

  $\Leftrightarrow x(1 – y) + y – 1 = -1$

  $\Leftrightarrow (1 – y)(x – 1) = -1 \qquad (*)$

  $(*)$ là phương trình ước số của $-1$

  Ta có:

  $-1 = 1.(-1) = (-1).1$

  Do đó:

  $\quad \left[\begin{array}{l}\begin{cases} 1 – y = 1\\x – 1 = -1\end{cases}\\\begin{cases}1 – y = -1\\x – 1=1\end{cases} \end{array}\right.$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\begin{cases} x = 0\\y = 0\end{cases}\quad (loại)\\\begin{cases}x = 2\\y = 2\end{cases}\quad (nhận) \end{array}\right.$

  $\Rightarrow \begin{cases}2^m= 2\\2^n = 2\end{cases}$

  $\Rightarrow \begin{cases}m = 1\\n = 1\end{cases}$

  Vậy phương trình đã cho có nghiệm $(x;y) =\left\{(1;1)\right\}$

  Reply

Leave a Comment