tìm hai số,biết rằng tổng của chúng gấp 5 lần hiệu của chúng,tích của chúng gấp 24 lần hiệu của chúng

tìm hai số,biết rằng tổng của chúng gấp 5 lần hiệu của chúng,tích của chúng gấp 24 lần hiệu của chúng

0 thoughts on “tìm hai số,biết rằng tổng của chúng gấp 5 lần hiệu của chúng,tích của chúng gấp 24 lần hiệu của chúng”

 1. Đáp án:

  Gọi hiệu của hai số là a thì tổng của chúng bằng 5a, tích của chúng bằng 24a
  Số bé bằng: (5a – a) : 2 = 2a
  Số lớn bằng: (5a + a) : 2 = 3a
  Số bé là: 24a/3a = 8
  Số lớn là: 24a/2a = 12

   

   

  Reply
 2. Gọi hiệu của hai số là `a `

  Tổng của chúng bằng` 5a`

  Tích của chúng bằng `24a`
  Số bé là

  `(5a – a) : 2 = 2a`
  Số lớn là

  `(5a + a) : 2 = 3a`
  Số bé là:

  `24a/3a = 8`
  Số lớn là:

  `24a/2a = 12`

   

  Reply

Leave a Comment