Tìm giá trị nhỏ nhất lm cả câu d,e ở trên nx nha

Tìm giá trị nhỏ nhất lm cả câu d,e ở trên nx nha
tim-gia-tri-nho-nhat-lm-ca-cau-d-e-o-tren-n-nha

0 thoughts on “Tìm giá trị nhỏ nhất lm cả câu d,e ở trên nx nha”

 1. Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  d,\\
  D = {x^2} + x + 2 = \left( {{x^2} + x + \dfrac{1}{4}} \right) + \dfrac{7}{4}\\
   = \left( {{x^2} + 2.x.\dfrac{1}{2} + {{\left( {\dfrac{1}{2}} \right)}^2}} \right) + \dfrac{7}{4}\\
   = {\left( {x + \dfrac{1}{2}} \right)^2} + \dfrac{7}{4} \ge \dfrac{7}{4},\,\,\,\forall x\\
   \Rightarrow {D_{\min }} = \dfrac{7}{4} \Leftrightarrow {\left( {x + \dfrac{1}{2}} \right)^2} = 0 \Leftrightarrow x =  – \dfrac{1}{2}\\
  e,\\
  E = {x^2} – 3x + 5 = \left( {{x^2} – 3x + \dfrac{9}{4}} \right) + \dfrac{{11}}{4}\\
   = \left( {{x^2} – 2.x.\dfrac{3}{2} + {{\left( {\dfrac{3}{2}} \right)}^2}} \right) + \dfrac{{11}}{4}\\
   = {\left( {x – \dfrac{3}{2}} \right)^2} + \dfrac{{11}}{4} \ge \dfrac{{11}}{4},\,\,\,\,\forall x\\
   \Rightarrow {E_{\min }} = \dfrac{{11}}{4} \Leftrightarrow {\left( {x – \dfrac{3}{2}} \right)^2} = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{3}{2}
  \end{array}\)

  Reply

Leave a Comment