tìm danh từ chung, đại từ xưng hô, quan hệ từ một người đàn bà mới mất chồng, mời họa sĩ đến vẽ chân dung người chồng quá cố. Họa sĩ bảo: – Bà làm ơn

tìm danh từ chung, đại từ xưng hô, quan hệ từ
một người đàn bà mới mất chồng, mời họa sĩ đến vẽ chân dung người chồng quá cố. Họa sĩ bảo:
– Bà làm ơn cho tôi xin tấm hình của chồng bà, tôi sẽ vẽ theo tấm hình đó.
– Nếu tôi còn hình chồng tôi thì cần gì phải vẽ nữa.Để tôi tả cho ông nghe, mắt chồng tôi to, hoi mí, tóc chồng tôi đen,…
Họa sĩ lấy giấy bút ra cắm cúi vẽ.Khi người họa sĩ vẽ xong, bà quả phụ nhìn tranh, hí hửng nói :
-Ô.Em mới xa anh có hai tháng mà anh thay đổi nhiều quá…

0 thoughts on “tìm danh từ chung, đại từ xưng hô, quan hệ từ một người đàn bà mới mất chồng, mời họa sĩ đến vẽ chân dung người chồng quá cố. Họa sĩ bảo: – Bà làm ơn”

 1. Một người đàn bà mới mất chồng, mời họa sĩ đến vẽ chân dung người chồng quá cố. Họa sĩ bảo:

       – làm ơn cho tôi xin tấm hình của chồng bà, tôi sẽ vẽ theo tấm hình đó.

       – Nếu tôi còn hình chồng tôi thì cần gì phải vẽ nữa. Để tôi tả cho ông nghe, mắt chồng tôi to, hai , tóc chồng tôi đen,… Họa sĩ lấy giấy bút ra cắm cúi vẽ. Khi người họa sĩ vẽ xong, bà quả phụ nhìn tranh, hí hửng nói:       

      – Ô. Em mới xa anh có hai tháng anh thay đổi nhiều quá…

  Danh từ chung được in đậm đứng

  Đại từ xưng hô được in đậm nghiêng

  Quan hệ từ được in đậm đứng và gạch chân.

  Reply
 2. Danh từ chung : Người đàn bà , họa sĩ 

  Đại từ xưng hô : chồng , bà , tôi , ông , em , anh 

  Quan hệ từ : Nếu , để 

  Reply

Leave a Comment