Tìm x biết 2/x+căn x +1=2/7

Tìm x biết 2/x+căn x +1=2/7

0 thoughts on “Tìm x biết 2/x+căn x +1=2/7”

 1. Đáp án:

   X = 4

  Giải thích các bước giải:

   Do vế trái = vế phải nên tử , mẫu 2 vế = nhau , 

  Chuyển vế , đổi dấu ở mẫu ta được X = 4

  tim-biet-2-can-1-2-7

  Reply

Leave a Comment