Question

Tìm biện pháp tu từ và nêu tác dụng
Nơi này đã đưa tôi
Buổi đầu tiên đến lớp
Nay con đường xa tắp
Vẫn đang chờ tôi đi
Ai giúp mình làm với làm đúng mình sẽ vote năm sao nhé
Helpp sáng mai mình học rùii

Answers

  1. @Meo_

    *** BPTT là: Ẩn dụ

    _ Tác dụng là: giúp cho những hàm ý, định kiến vô cùng ý nghĩa về cái ấn tượng, vai trò to lớn của ngôi trường mà tác giả đề cập đến.

  2. BPTT: ẩn dụ

    Tác dụng: ngầm so sánh con đường đến trường với con đường dẫn tới tương lai, tới thành công. Từ đó, nhấn mạnh được ý nghĩa của “con đường đến trường” trong bài.

Leave a Comment