Question

tìm biện pháp tu từ trong câu đồng tháp mười cò bay thẳng cánh nước tháp mười lóng lánh cá tôm
Leave a Comment