tìm 4 số tự nhiên liên tiếp 3024

tìm 4 số tự nhiên liên tiếp 3024

0 thoughts on “tìm 4 số tự nhiên liên tiếp 3024”

 1. TĐáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $6.7.8.9=3024$

  $=>$ 4 số tự nhiên liên tiếp có tíc bằng 3024 là $6;7;8;9$

  Reply

Leave a Comment