Question

“Thiếp cảm ơn đức linh phi đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng ,thiếp chẳng thể về nhân gian được nữa ”
1.Đó là lời nói của ai nói với ai ?nói trong hoàn cảnh nào?
2 Qua những lời nói đó em hieugì về số phận bi kịch cũng như vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật?
Giúp mik với ạ mik cảm ơn nhiều lắm :3

Answers

  1. 1. Đây là lời nói của Vũ Nương với Trương Sinh khi được Trương Sinh lập đàn giải oan, nàng hiện về trong chốc lát giữa lòng sông Hoàng Giang

    2, – Số phận bi kịch : hạnh phúc không trọn vẹn vì phải rời xa gia đình, đi tìm hạnh phúc ở một thế giới khác

    – Vẻ đẹp tâm hồn : một người con gái trọng tình trọng nghĩa, biết giữ lời hứa và giàu lòng vị tha

  2. 1.đó là lời nói của Vũ Nương,nói với Trương Sinh.trong hoàn cảnh mà Trương Sinh lập đàn giải oan cho Vũ Nương

    2.Xây dựng lời thoại cuối cùng của tác phẩm, Nguyễn Dữ đã hoàn thiện vẻ đẹp tâm hồn nhân vật Vũ Nương. Cho dù Vũ Nương không thể trở về nhân gian nhưng khát vọng về cuộc sống nơi trần thế cũng như khát vọng trong nàng từ trước kia vẫn tha thiết khôn nguôi.Câu nói còn cho thấy dù ở trong hoàn cảnh nào (cả khi bị đẩy đến chỗ phải tìm đến cái chết) thì Vũ Nương vẫn là 1 người chung tình,trọng gia đình,trọng nhân phẩm

Leave a Comment