Theo tổ chức y tế ( Who ) động tác rửa tay đã làm giảm tới bao nhiêu % khả năng lây truyền vi khuẩn ? mn tl giúp mk vs để mk viết đoạn văn về covid

Theo tổ chức y tế ( Who ) động tác rửa tay đã làm giảm tới bao nhiêu % khả năng lây truyền vi khuẩn ?
mn tl giúp mk vs để mk viết đoạn văn về covid

0 thoughts on “Theo tổ chức y tế ( Who ) động tác rửa tay đã làm giảm tới bao nhiêu % khả năng lây truyền vi khuẩn ? mn tl giúp mk vs để mk viết đoạn văn về covid”

  1. Theo tổ chức y tế ( Who ) động tác rửa tay đã làm giảm tới 45% khả năng lây truyền vi khuẩn 

    Reply
  2. -Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), động tác rửa tay đã làm giảm 35% khả năng lây truyền vi khuẩn.

                                       CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA.

    NẾU CÓ GÌ SAI MONG BẠN THÔNG CẢM NHA.

    Reply

Leave a Comment