theo kế hoạch ba lớp A, B, C trồng được 340 cây thực tế ba lớp đó trồng được 4/3 kế hoạch số cây 5B bằng 3/4 số cây 5A số cây lớp 5C nhiều hơn 2/3 số

theo kế hoạch ba lớp A, B, C trồng được 340 cây thực tế ba lớp đó trồng được 4/3 kế hoạch số cây 5B bằng 3/4 số cây 5A số cây lớp 5C nhiều hơn 2/3 số cây lớp 5B là 14 cây tính số cây mỗi lớp

0 thoughts on “theo kế hoạch ba lớp A, B, C trồng được 340 cây thực tế ba lớp đó trồng được 4/3 kế hoạch số cây 5B bằng 3/4 số cây 5A số cây lớp 5C nhiều hơn 2/3 số”

 1. Đáp án:

             Bài giải

  Số cây lớp 5A là:

            340×3\4=255(cây)

  Số cây lớp 5C là:

            340-14-255=71(cây)

                            Đ\S:5A:255cây.

                                   5B:14cây.

                                   5C:71cây.

  Chúc bạn học tốt!

  Cho mình xin hay nhất!

  ~thank~

  Reply
 2.         @ MINHHAI2K10

                     Bài mình nhé bạn ^~^

  Giải thích các bước giải :

             Bài làm : 

  Lớp 5A trồng được số cây là : 340 × 3/4 = 255 ( cây )

  Lớp 5C trồng được số cây là : 340 – 255 – 14 = 71 ( cây )

              Đáp số : Lớp 5A : 255 cây

                            Lớp 5B : 14 cây

                            Lớp 5C : 71 cây

                     Chúc bạn luôn vui vẻ !

   

  Reply

Leave a Comment