Question

Thay thế từ ngữ trong các câu sau bằng ẩn dị thích hợp
a)Hoa phượng đỏ trong những vòm cây xanh(Thay từ đỏ)
b)Anh ấy có tấm lòng thật đáng quý(Thay từ thật đáng quý)
c)Niềm tự hào hiện lên trong mắt cô bé(Thay từ hiện lên)
Ai lm đc mk sẽ vote 5** nhé
Đg cần gấp
Helppp
Leave a Comment