Question

Thay thế từ ngữ trong các câu sau bằng ẩn dị thích hợp
a)Hoa phượng đỏ trong những vòm cây xanh(Thay từ đỏ)
b)Anh ấy có tấm lòng thật đáng quý(Thay từ thật đáng quý)
c)Niềm tự hào hiện lên trong mắt cô bé(Thay từ hiện lên)
Ai lm đc mk sẽ vote 5** nhé
Đg cần gấp
Helppp

Answers

  1. Đỏ : Hoa phượng cháy rực trong những vòm cây xanh.

    Thật đáng quý : Anh ấy có tầm lòng thật đáng trân trọng.

    Hiện lên : Niềm tự hào thắp lên trên mắt cô bé ấy .

  2. Hoa phượng rực rỡ,mang màu sáng của ánh mặt trời khi mới bừng tỉnh trong những vòm cây xanh.

    Anh ấy cí tấm lòng cao quý,đáng đáng trân trọng.

    Niềm tự hào in đậm trong mắt cô bé

Leave a Comment