Thầy Cô và bạn ơi! bài này giải thế nào ạ? em cảm ơn!

Thầy Cô và bạn ơi! bài này giải thế nào ạ? em cảm ơn!
thay-co-va-ban-oi-bai-nay-giai-the-nao-a-em-cam-on

0 thoughts on “Thầy Cô và bạn ơi! bài này giải thế nào ạ? em cảm ơn!”

 1. Đáp án:

  $\left[\begin{array}{l}x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi\\x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi\end{array}\right.\quad (k \in \Bbb Z)$

  Giải thích các bước giải:

  $2\sin x\cos x + \cos x = 4\sin x +2$

  $\Leftrightarrow \cos x(2\sin x +1)= 2(2\sin x +1)$

  $\Leftrightarrow (2\sin x +1)(\cos x -2) = 0$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\sin x = -\dfrac{1}{2}\quad (nhận)\\\cos x= 2\quad (loại)\end{array}\right.$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi\\x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi\end{array}\right.\quad (k \in \Bbb Z)$

  Reply
 2. $2\sin x\cos x+\cos x=4\sin x+2$

  $\Leftrightarrow \cos x(2\sin x+1)=2(2\sin x+1)$

  $\Leftrightarrow (\cos x-2)(2\sin x+1)=0$

  $\cos x=2$ vô nghiệm

  $\Rightarrow \sin x=\dfrac{-1}{2}$

  $\Leftrightarrow x=\dfrac{-\pi}{6}+k2\pi$, $x=\dfrac{7\pi}{6}+k2\pi$

  Reply

Leave a Comment