Tạta5i sao -6 <= 3m ạ

Tạta5i sao -6 <= 3m ạ
tata5i-sao-6-3m-a

0 thoughts on “Tạta5i sao -6 <= 3m ạ”

  1. Tại vì để hàm số đồng biến trên $(-∞;-6)$ thì nghiệm của mẫu không được nằm trong khoảng đó, nếu nghiệm của mẫu nằm trong khoảng đó thì hàm số sẽ bị gián đoạn, hay nói cách khác hàm số không xác định tại điểm đó nên nó không thể đồng biến trên $(-∞;-6)$

    Reply

Leave a Comment