tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 19 nhưng không vượt quá 25

tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 19 nhưng không vượt quá 25

0 thoughts on “tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 19 nhưng không vượt quá 25”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cách 1:  `A={20; 21; 22; 23; 24; 25}`

  Cách 2: `A = {x∈ N |19 < x ≤ 25 }`

  Reply

Leave a Comment