tam giác ABC nhọn và đường thẳng d vuông góc với AB tại A. Phân giác góc B cắt đường cao AH tại I và cắt d tại D. a) chứng minh tam giác AID cân b)

tam giác ABC nhọn và đường thẳng d vuông góc với AB tại A. Phân giác góc B cắt đường cao AH tại I và cắt d tại D.
a) chứng minh tam giác AID cân
b) từ D kẻ DK vuông góc với BC. Chứng minh tam giác ADI = tam giác KDI
c) kéo dài IH về phía H lấy HE=HI. Chứng minh ADKE là hình thang cân

0 thoughts on “tam giác ABC nhọn và đường thẳng d vuông góc với AB tại A. Phân giác góc B cắt đường cao AH tại I và cắt d tại D. a) chứng minh tam giác AID cân b)”

Leave a Comment