sưu tầm 3 câu thơ trong đó có sử dụng từ ngữ tượng thanh và từ ngữ tượng hình và giải nghĩa các từ ngữ đó

sưu tầm 3 câu thơ trong đó có sử dụng từ ngữ tượng thanh và từ ngữ tượng hình và giải nghĩa các từ ngữ đó

0 thoughts on “sưu tầm 3 câu thơ trong đó có sử dụng từ ngữ tượng thanh và từ ngữ tượng hình và giải nghĩa các từ ngữ đó”

 1. @Shin

  Shin chúc bạn học tốt

  Bài 1:Qua đèo ngang

  Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà

  Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

  Lom khom dưới núi, tiều vài chú

  Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.

  *Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc

  Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.

  Dừng chân đứng lại: trời, non, nước

  Một mảnh tình riêng, ta với ta.

  —>lác đác(tượng thanh)chỉ sự ít ỏi,sơ xác

  —->lom khom(tượng hình)chỉ hành động của những chú tiều

  Bài 2:

  Trâu đực chạy rầm rầm như hổ 
  Trâu thiến dong từng bước hiền lành 
  Cổ lừng lững như chum, như vại 
  Móng hến hằn in mép cỏ xanh 

  —>rầm rầm(tượng thanh)chỉ tiếng chạy to của con trâu

  —>lừng lững(tượng thanh)chỉ ra đặc điểm của cổ con trâu

  bài 3:

  Chú bé loắt choắt

  Cái xắc xinh xinh

  Cái chân thoăn thoắt

  Cái đầu nghênh nghênh

  —>nghênh nghênh,loắt choắt,xinh xinh(Chỉ ra những đặc điểm trên cơ thể chú lượm)tượng hình

  thoăn thoắt chỉ đôi chân của chú bé rất nhanh nhẹn

  Reply
 2. Cỏ cây chen đá, lá chen hoa

  (qua đèo ngang

  Hàng bưởi đu đưa

  Tầng mấy lơ lửng trời xanh ngắt

  Gíup cho câu thơ hay hơn và bài thơ có cẩm xúc hơn

  Reply

Leave a Comment