So sánh : A = 2009.2011 và B = $2010^{2}$

So sánh : A = 2009.2011 và B = $2010^{2}$

0 thoughts on “So sánh : A = 2009.2011 và B = $2010^{2}$”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `A=2009.2011` và `B=2010^2`

  Ta có: `A=2009.(2010+1)`

  `A=2009.2010+2009`

  `B=2010^2 =2010.2010=(2009+1).2010`

  `B=2009.2010+2010`

  Mà `2010>2009` nên A<B

  Reply

Leave a Comment