so sánh 55 mũ 44 và 44 mũ 55 giúp mik nha

so sánh
55 mũ 44 và 44 mũ 55
giúp mik nha

0 thoughts on “so sánh 55 mũ 44 và 44 mũ 55 giúp mik nha”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Theo mình thì 55 mũ 44 lớn hơn tại mình nghĩ thế và mình cg tính mt rồi 

  Theo mình là vậy cg hơi khó nhỉ

  Reply
 2. So sánh $55^{44}$ và $44^{55}$  

  +) $55^{44}$ = ($55^{4}$)$^{11}$ = $9152605^{11}$

  +) $44^{55}$ = ($44^{5}$)$^{11}$ = $164916224^{11}$

  Vì $9152605^{11}$ < $164916224^{11}$ nên  $55^{44}$ < $44^{55}$  

  CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN CTLHN  

  Reply

Leave a Comment