So sánh 2 phân số theo cách mà em biết

So sánh 2 phân số theo cách mà em biết
so-sanh-2-phan-so-theo-cach-ma-em-biet

0 thoughts on “So sánh 2 phân số theo cách mà em biết”

 1. Ta quy đồng hai phân số 

  3/4 = (3 x 5 )/( 4 x 5 ) = 15/20

  4/5 = ( 4 x 4 )/( 5 x 4 ) = 16/20

  So sánh :

  15/20 <16/20

  Hay : 3/4 < 4/5

  Reply
 2. ta có:

  `3/4` = `(3×5)/(4×5)` = `15/20`

  `4/5` = `(4×4)/(5×4)` = `16/20`

  mà 15 < 16 

  => `15/20` < `16/20`

  => `3/4`  < `4/5`

  XIN HAY NHẤT Ạ

   

  Reply

Leave a Comment